Vilkår og handelsbetingelser // Privatlivs-og cookiepolitik // Medlemsbetingelser

VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER

§ 1. Generelle oplysninger

Jura danmark ApS
CVR: 43494317
Christians Brygge 28, 11559 København V
E-mail: kontakt@juradanmark.dk

§ 2. Koncept forklaring

Jura danmark ApS benytter sig af selvstændige franchisetager, hvilket betyder selvstændige selskaber, som yder juridisk rådgivning og service som er centraliseret og styret under et fælles brand (Jura danmark) Du handler altså direkte med en franchisetager.

Jura danmark v. Ditte Lundtoft ApS - CVR 43555103

Jura danmark v. Mette Schultz Petersen ApS - CVR 44138638

Jura danmark v. Dorte V. Holdt ApS - CVR 44355078

Jura danmark v. Stefan Rindom ApS - CVR 44668467

§ 3. Priser

Alle priser er inklusiv 25% dansk moms med mindre andet er oplyst. Alle priserne på hjemmesiden er medlemspriser og kan kun opnåes ved at være medlem af Jura danmark.

§ 4. Betaling

Jura danmark ApS og dets franchisetagere modtager betaling med kreditkort. I umiddelbar forlængelse af den indledende
samtale med vores juridiske skal betaling forestå. (Maks 7 dage efter mødeafholdelse) Herefter bliver det aftalte beløb reserveret på dit kreditkort. Betalingen hæves, når vi indleder udarbejdelse af det juridiske dokumentet til dig, der kan derfor gå nogle dage før du kan se transaktionen på din bank efter du har betalt.

Hvis man laver betalinger flere gange, vil vi opkræve et gebyr på 1,9% for at lave en tilbageførsel i håndteringsgebyr.

§ 5. Levering

En juridisk franchisetager under Jura danmark ApS afsender et udkast af det bestilte juridiske dokument til godkendelse ved dig indenfor 14 arbejdsdage fra det tidspunkt den juridisk franchisetager har haft en samtale med dig og din faktura er betalt.
Vi sender som udgangspunkt dokumenterne til dig pr. mail, medmindre der er bestilt post levering, her levere vi til hele Danmark pr. post med PostNord imod betaling af porto og håndteringsgebyr.. Varer vil blive leveret på leveringsadressen, der angives ved bestillingen. Der bliver ikke afsendt nogen dokumenter til gennemlæsning før betaling er foretaget.

§ 6. Fortrydelsesret

Som forbruger har man normalt 14 dages fortrydelsesret, men iht. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2 kan udførte ikkefinansielle tjenesteydelser undtages fortrydelsesretten, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.

Der er ingen fortrydelsesret på denne ordre, da vi har påbegyndt leveringen af den juridiske tjenesteydelse i forbindelse med vores, personlige eller online/telefoniske møde, samt i forbindelse med at du har accepteret tilbuddet og prisen på den/de ydelser, som vi skal levere til dig enten mundtligt over telefonen eller skriftligt, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3..

§ 7. Reklamationsret

Købelovens regler gælder for varekøb, men ikke ydelser. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret.

Men er du ikke tilfreds med ydelsen kan du naturligvis kontakte os på kontakt@juradanmark.dk

§ 8. Ansvarsforsikring

En franchisetager under Jura danmark ApS har tegnet en ansvarsforsikring på følgende vilkår: Professionelt ansvar: Kr. 2.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår Kr. 2.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår som til rådighed for juridisk rådgivning udøvet af en franchisetager under Jura danmark ApS

§ 9. Ansvarsbegrænsning

En franchisetager under Jura danmark ApS’ samlede potentielle ansvar er begrænset til de forsikringssummer, der fremgår af overstående forsikringssummer.
Udover den beløbsmæssige begrænsning af et eventuelt erstatningsansvar for en franchisetager under Jura danmark ApS, omfatter en franchisetager under Jura danmark ApS erstatningsansvar heller ikke følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

§ 10. Persondatapolitik

Det er vigtigt for os, at dine Persondata opbevares sikkert og fortroligt. Vi har procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af Persondata for at hindre uautoriseret adgang til dine Persondata og for at opfylde gældende lovgivning.

Benytter du vores tjenester eller handler hos os, kan du direkte eller indirekte overgive oplysninger om dig selv på en række forskellige måder, såsom:

Kontaktoplysninger – Navn, adresse, E-mailadresse, Mobiltelefonnummer, fakturering og fragtadresse mv.

Personligt identifikationsnummer – CPR-nummer. Betalingsoplysninger – faktureringsoplysninger og bankkontonummer. Når du er kunde hos  Jura danmark ApS, køber juridiske dokumenter eller ydelser, accepterer du vores handelsbetingelser. I denne forbindelse vil dine personlige oplysninger blive gemt og bruges til at levere vores juridiske dokumenter og fakturere for vores ydelser. Ved accept af vores handelsbetingelser benytter vi dine oplysninger til:

 • Gennemførsel af dit køb af juridiske dokumenter og ydelser og, såfremt det er nødvendigt,

verificere din identitet.

 • Giv kundesupport og information om produkter og ydelser, du anmoder om
 • Levering af juridiske dokumenter og ydelser
 • Eventuel garanti, service og klage spørgsmål

Jura danmark ApS og franchisetager vil også indsamle og behandle personlige data for at overholde gældende lovgivning som f.eks. regnskabslovgivning, skattelovgivning mv.

Jura danmark ApS og franchisetager, kan også benytte dine oplysninger til at kommunikere med dig via e-mail, telefon og anden elektronisk kontakt skulle du have takket ja til modtagelse af dette. Hvis du senere hen ikke ønsker at modtage målrettede meddelelser fra os, kan du afmelde dette ved at sende en e-mail til kontakt@juradanmark.dk

Bemærk venligst, at en ændring ikke altid sker med det samme. Vi imødekommer din anmodning så hurtigt som praktisk muligt og stræber efter at lave ændringer seneste 30 dage efter modtagelsen af din anmodning.

For at benytte vores ydelser og levere dine juridiske dokumenter til dig, kan vi overføre til eller dele dine oplysninger med udvalgte tredjeparts virksomheder.

For at kunne levere den ydelse som vi har entreret med dig om og til andre formål, der er beskrevet i nærværende privatlivspolitik kan  Jura danmark ApS og franchisetager, dele dine personlige oplysninger med samarbejdspartner, leverandører eller underleverandører. For at håndtere dine indbetalinger kan dine data deles med finansielle partnere.

Grundet juridiske krav eller med din godkendelse kan Jura danmark ApS dele dine oplysninger med myndigheder som Told, Skat, Politi eller andre myndigheder. Jura danmark ApS og franchisetager tilstræber at beskytte dine personlige oplysninger og bibeholde passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre uhensigtsmæssige eller ufrivillige gengivelser, adgangsret, tab, ændring eller skade af personlige oplysninger.

Udelukkende Jura danmark ApS, franchisetager, eller vores leverandører og samarbejdspartner, der har brug for adgang til dine personlige oplysninger til en bestemt opgave, får adgang til dine personlige oplysninger.

Vi videresælger ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter, og vil i stor udstrækning håndtere dine personoplysninger inden for EU på egne servere eller ved underleverandørers server. Jura danmark ApS og franchisetager opbevarer udelukkende dine personlige oplysninger i det omfang det er nødvendigt for, at opfylde de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik. Når vi opbevarer dine data til andre formål f.eks. at opfylde kravene til f.eks. regnskabsloven, gemmer vi dine data kun så længe det er nødvendigt og max i 5 år eller påkrævet ved lov for de respektive formål. Vi vil udføre regelmæssige påmindelser og fjerne personlige oplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan indsende en skriftlig anmodning om en kopi af de oplysninger, vi har opbevaret på dig, og verificere de oplysninger, vi har opbevaret på dig. Kopien koster ikke noget, og vi bestræber os på at give dig en tilbagemelding inden for 30 dage.

Du har krav på at få korrigeret forkerte eller ufuldstændige oplysninger om dig selv.

Såfremt du ikke længere vil have Jura danmark ApS og franchisetager til at opbevare dine data, har du krav på at få dine data slettet, forudsat at de ikke længere er nødvendige til det formål de blev indsamlet til. Der kan imidlertid være lovlige forpligtelser som f.eks. regnskabsregler, der forhindrer Jura danmark ApS og franchisetager i at slette dele af dine data med det samme. I så fald opbevarer vi kun de data, som vi ved lov skal beholde. Hvis behandlingen er baseret på samtykke, og dette er tilbagekaldt, bliver dine data slettet.

Du har krav på at kræve, at data begrænses, hvis et af følgende gælder:

 • Hvis du nægter at dine personlige oplysninger er korrekte
 • Behandlingen er ulovlig
 • Vi har ikke længere brug for oplysningerne, men du har brug for dem til at bestemme, kræve eller

forsvare et juridisk krav.

Du har krav på at få de personlige oplysninger, du har overdraget os eller opsamlet automatisk

sendt til dig selv eller til en anden registeransvarlig. Såfremt dette ikke påvirker tredjemands

rettigheder negativt.

Du kan til enhver tid inddrage ethvert samtykke, du gav til Jura danmark ApS og franchisetager.

Du har krav på at træffe beslutninger om egne data der udelukkende baseret på automatiseret

indsamling, herunder profilering, som kan have juridiske konsekvenser eller tilsvarende gene for dig.

Den persondataansvarlige er:

Jura danmark ApS
CVR: 43494317
Christians Brygge 28, 11559 København V

Har du spørgsmål vedrørende håndtering af dine personlige oplysninger, kan du sende os en e-mail på kontakt@juradanmark.dk. Alternativt kan læse mere i vores Privatlivs og cookiepolitik:

11. Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over ydelsen, skal du kontakte kontakt@juradanmark.dk eller den pågældende jurist på din sag. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning kan du sende en klage til:

https://www.forbrug.dk/artikler/forbrug/om-forbrugdk/kontakt/?tc=22C19E239BBA4E13B517515CAEC5665F

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her -http://ec.europa.eu/odrJura

12. Ansvar

‍Den juridiske rådgivning du modtager i dit medlemskab er dækket af den enkelte rådgiver/franchisetagers ansvarsforsikring som er tegnet igennem HDI Danmark. En franchisetager under Jura danmark ApS har tegnet en ansvarsforsikring på følgende vilkår: Professionelt ansvar: Kr. 2.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår Kr. 2.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår som til rådighed for juridisk rådgivning udøvet af en franchisetager under Jura danmark ApS

MEDLEMSBETINGELSER

Betingelser for medlemskab af Jura danmark

Jura danmark ApS er et medlemskab, hvor vi tilbyder rådgivning inden for forskellige juridiske områder. Du skal være fyldt 18 år for at blive medlem. Det er ikke muligt at foretage handler hos Jura danmark, medmindre du er medlem.

Accept af medlemsbetingelser
Når du accepterer de gældende medlemsbetingelser på Juradanmark.dk, accepterer du samtidig, at juradanmark.dk trækker det oplyste beløb for medlemskab hver år, indtil du selv opsiger medlemskabet. Dit medlemskab betales årligt forud. medlemskabet koster 500 DKK pr. år.

Betaling
For at få adgang til Jura danmarks medlemsfordele, skal medlemmet benytte et gyldigt betalingskort til betaling af medlemskabet.

Hvad indeholder mit medlemskab
Dit medlemsskab af Jura danmark, dækker juridisk rådgivning via email, inden for de juridiske områder vi arbejder med.

Få  rådgivning om eksisterende eller nye dokumenter. Rådgivningen indeholder ikke selv-hjælp til udarbejdelse af dokumenter, Eller dokumenter købt hos en anden udbyder. Ønsker du at få udarbejdet dokumenter kan dettes købes for faste medlemspriser.

Derudover giver medlemsskab:
Faste lave priser per dokument - Proaktiv hjælp ved lovændringer - Opbevaring af dine dokumenter - Årligt familietjek

Opsigelse og bindingsperiode
Du kan opsige dit medlemskab, når det passer dig, og medlemskabet ophører herefter ved udgangen af den periode, der er betalt for. Det er dog ikke muligt at opsige medlemskabet inden for de første 24 timer, hvor abonnementet af tekniske årsager er låst. Efter de første 24 timer kan du opsige dit abonnement, når det passer dig. For at opsige dit medlemskab skal logge ind på din profil her.
Herefter kan du afmelde dit medlemsskab når du er logget ind.

Databeskyttelse

Jura danmark vil kun bruge din personlige data leveret af klienten til det formål, dette er indhentet til. Jura danmark må dog også indsamle personlige oplysninger til brug i statistik, administration og kommunikation, IT og sikkerhedsadministration, fysisk sikkerhed, autentifikation og autorisationssystemer, kundeservicesystemer, interne projekter og organisatoriske teamaktiviteter. Alle personlige oplysninger er indsamlet i henhold til EUs generelle forordning om databeskyttelse (EU 2016/679)Medlemmet giver Jura danmark personlige oplysninger i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning eller andre databeskyttelseslove, der måtte være gældende, med den udtrykkelige tilladelse til at behandle de givne personlige data og for anvendelsen heraf i forbindelse med aftalen. Jura danmark overfører kun personoplysningerne til tredjepart under følgende betingelser:

 • Hvis klienten har givet samtykke hertil
 • Hvis det er til formål direkte relateret til det originale formål, for hvilken den personlige data var indhentet;
 • Hvis det er nødvendigt for forberedelse, forhandling og opfyldelse af aftalen med klienten
 • Hvis det er påkrævet i henhold til juridisk forpligtelse, administrativ eller retskendelse;
 • Hvis det kræves i etableringen af juridiske krav eller til forsvar i retssager;
 • Hvis det har til formål at forhindre misbrug eller anden ulovlig aktivitet, så som forsætlige angreb, for at sikre datasikkerhed.

Ændring af medlemsvilkår
Alle medlemsvilkår og priser kan ændres ved varsel på 30 dage. Jura danmark meddeler medlemmet om ændringerne enten via e-mail, som en meddelelse i platformen eller på anden vis, som anses for hensigtsmæssig af medlemmet.

Misbrug
Såfremt medlemmet har misligholdt én abonnementsbetaling, eller på anden måde misbrugt medlemskabet, kan Jura danmark straks ophæve medlemskabet.

PRIVATLIVS OG COOKIEPOLITIK

Privatlivspolitik

Det er vigtigt for os, at dine Persondata opbevares sikkert og fortroligt. Vi har procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af Persondata for at hindre uautoriseret adgang til dine Persondata og for at opfylde gældende lovgivning.
Benytter du vores tjenester eller handler hos os, kan du direkte eller indirekte overgive oplysninger om dig selv på en række forskellige måder, såsom:

Kontaktoplysninger – Navn, adresse, E-mail-adresse, Mobiltelefonnummer, Fakturering og fragtadresse mv.
Personligt identifikationsnummer – CPR-nummer. Betalingsoplysninger – faktureringsoplysninger og bankkontonummer. Når du er kunde hos Jura danmark ApS, køber juridiske dokumenter eller ydelser, accepterer du
vores handelsbetingelser. I denne forbindelse vil dine personlige oplysninger blive gemt og bruges til at levere vores juridiske dokumenter og fakturere for vores ydelser. Ved accept af vores handelsbetingelser benytter vi dine oplysninger til:

 • Gennemførsel af dit køb af juridiske dokumenter og ydelser og, såfremt det er nødvendigt,
  verificere din identitet.
  • Giv kundesupport og information om produkter og ydelser, du anmoder om
  • Levering af juridiske dokumenter og ydelser
  • Eventuel garanti, service og klage spørgsmål

For at benytte vores ydelser og levere dine juridiske dokumenter til dig, kan vi overføre til eller dele dine oplysninger med udvalgte tredjeparts virksomheder.
For at kunne levere den ydelse som vi har entreret med dig om og til andre formål, der er beskrevet i nærværende privatlivspolitik kan Jura danmark ApS dele dine personlige oplysninger med samarbejdspartner, leverandører eller underleverandører. For at håndtere dine indbetalinger kan dine data deles med finansielle partnere.
Grundet juridiske krav eller med din godkendelse kan Jura danmark ApS dele dine oplysninger med myndigheder som Told, Skat, Politi eller andre myndigheder. Jura danmark ApS tilstræber at beskytte dine personlige oplysninger og bibeholde passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre uhensigtsmæssige eller ufrivillige gengivelser, adgangsret, tab, ændring eller skade af personlige oplysninger.
Udelukkende Jura danmark ApS eller vores leverandører og samarbejdspartner, der har brug for adgang til dine personlige oplysninger til en bestemt opgave, får adgang til dine personlige oplysninger.
Vi videresælger ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter, og vil i stor udstrækning håndtere dine personoplysninger inden for EU på egne servere eller ved underleverandørers server.Jura danmark ApS opbevarer udelukkende dine personlige oplysninger i det omfang det er
nødvendigt for, at opfylde de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik. Vi opbevarer f.eks. din data så længe det er nødvendigt og således max i 5 år eller påkrævet ved lov for de respektive formål. Vi vil udføre
regelmæssige påmindelser og fjerne personlige oplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige.

Nyheder, tilbud, samtykke mv.

Ved accept og dit aktive samtykke til modtagelse af markedsføring har vi lov til benytte dine personlige oplysninger til:

 • At Jura danmark ApS må kontakte mig via e-mail, telefon, SMS, MMS, brev med rådgivning, nyheder og tilbud om juridiske dokumenter, samt at de registrerer de af mine kontaktoplysninger, som er nødvendige herfor.
 • Cookies gemmer dine webindstillinger for at skabe en bedre brugeroplevelse og målrette relevante markedsforretninger til dig
 • Inviter dig til at deltage i kundeundersøgelser /forretningsudviklingsinitiativer

Jura danmark ApS vil også indsamle og behandle personlige data for at overholde gældende lovgivning som f.eks. regnskabslovgivning, skattelovgivning mv.
Jura danmark ApS kan også benytte dine oplysninger til at kommunikere med dig via e-mail, telefon og anden elektronisk kontakt skulle du have givet samtykke til modtagelse af dette. Hvis du senere hen ikke ønsker at modtage målrettede meddelelser fra os, kan du afmelde dette ved at sende en e-mail til kontakt@juradanmark.dk
Bemærk venligst, at en ændring ikke altid sker med det samme. Vi mødekommer din anmodning så hurtigt som praktisk muligt og stræber efter at lave ændringer seneste 30 dage efter modtagelsen af din anmodning.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan indsende en skriftlig anmodning om en kopi af de oplysninger, vi har opbevaret på dig, og verificere de oplysninger, vi har opbevaret på dig. Kopien koster ikke noget, og vi bestræber os på at give dig en tilbagemelding inden for 30 dage.
Du har krav på at få korrigeret forkerte eller ufuldstændige oplysninger om dig selv.
Såfremt du ikke længere vil have Jura danmark ApS til at opbevare dine data, har du krav på at få dine data slettet, forudsat at de ikke længere er nødvendige til det formål de blev indsamlet til. Der kan imidlertid være lovlige forpligtelser som f.eks. regnskabsregler, der forhindrer Jura danmark ApS i at slette dele af dine data med det samme. I så fald opbevarer vi kun de data, som vi ved lov skal beholde. Hvis behandlingen er baseret på samtykke, og dette er tilbagekaldt, bliver dine data slettet.

Du har krav på at kræve, at data begrænses, hvis et af følgende gælder:
• Hvis du nægter at dine personlige oplysninger er korrekte
• Behandlingen er ulovlig
• Vi har ikke længere brug for oplysningerne, men du har brug for dem til at bestemme, kræve eller
forsvare et juridisk krav.
Du har krav på at få de personlige oplysninger, du har overdraget os eller opsamlet automatisk
sendt til dig selv eller til en anden registeransvarlig. Såfremt dette ikke påvirker tredjemands
rettigheder negativt.
Du kan til enhver tid inddrage ethvert samtykke, du gav til Jura danmark ApS
Du har krav på at træffe beslutninger om egne data der udelukkende baseret på automatiseret
indsamling, herunder profilering, som kan have juridiske konsekvenser eller tilsvarende gene for dig.

Dette gælder dog ikke:

• Hvis det er nødvendigt for indgåelse eller udførelse af en aftale med dig,
• hvis tilladt efter gældende lovgivning
Den persondataansvarlige er
Jura danmark ApS
Christians Brygge 28, 11559 København V
CVR. 43494317
Har du spørgsmål vedrørende håndtering af dine personlige oplysninger, kan du sende os en e-mail
på kontakt@juradanmark.dk

Cookiepolitik

Hvorfor Cookies
Ved besøge på vores hjemmeside (www.juradanmark.dk) indsamles der oplysninger om dig, som
benyttes til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på
siden. Såfremt du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade
videre brug af websitet.

Hvad er Cookies
Hjemmesiden benytter ”cookies”, der er en tekstfil, som lagres på din computer, mobil eller
tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og måske vise dig
målrettede annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering.
Der er en risiko for at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang
til. Hjemmesiden indeholder cookies fra tredjeparter, der i vekslende omfang kan omfatte:

Facebook

Facebook Inc. (“Facebook”), som er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af
oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield.
En kopi af certificeringen kan findes her: https://www.facebook.com/about/privacyshield.
Facebooks pixel indsamler tre typer data, når den indlæses:
HTTP-headere – Alt det, der står i HTTP-headere. HTTP-headere er en standardwebprotokol, der
som standard sendes mellem en browseranmodning og en server på internettet. HTTP-headere
indeholder IP-adresser, oplysninger om webbrowseren, sidelokation, dokument, henviser og brugeragent.
Pixelspecifikke data – Det omfatter pixel-id og Facebook-cookien.
Valgfrie værdier – Det er muligt at sende yderligere oplysninger om besøg via brugerdefinerede
datahændelser. Eksempler på brugerdefinerede datahændelser er henvendelser, sidetype med
flere. Læs mere om brugerdefinerede datahændelser her.
Disse data sendes med henblik på forbedring af hjemmesidens indhold, at vise dig relevante annoncer samt måling og analyse af interaktion med annoncer og hjemmesiden.

Google Analytics
Google Analytics v/Google Inc, som er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield.
En kopi af certificeringen kan findes
her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAILæs mere om hvilken type data Google Analytics opsamler, samt hvad de pågældende data bruges
til i afsnittet “Personoplysninger”. Data opbevares maksimalt i 26 måneder.

Google Ad Services (Google AdWords m.fl.)
De oplysninger som sendes til Google Analytics vil i begrænset omfang også kunne importeres til Google AdWords. Disse oplysninger vil både omhandle din færden og brug af hjemmesiden med henblik på at måle effekten af annoncering samt til brug i remarketinglister. Læs mere her:
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/


Tilsynsmyndighed

Datatilsynet er den tilsynsmyndighed, der fører tilsyn med, at de personer, der håndterer
personoplysninger, overholder databeskyttelsesforordningen. Hvis du mener, at Jura danmark ApS behandler dine personoplysninger i strid med databeskyttelsesforordningen, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Jura danmark ApS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere denne politik.


Oprettet 08-09-2022 / Seneste opdatering 17-05-2024


Få løbende gode tips og tricks

Tak! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
E-mail
kontakt@juradanmark.dk
Adresse
Christians Brygge 28, 1
1559 København V
Denne side bruger cookies
Vi og vores samarbejdspartnere bruger teknologier, herunder cookies, til at indsamle oplysninger om dig til Funktionelle-, Statistiske-og Marketingsformål. Ved at trykke på 'Accepter alle' giver du samtykke til alle disse formål. Du kan også vælge at tilkendegive, hvilke formål du vil give samtykke til ved at vælge "præferencer".