Juri­disk rå­d­giv­ning ved dødsbosbehandling

Få professionel rådgivning ved dødsbosbehandling

3.500+
Private medlemmere får tryghed
10.500.000 kr
I årlige besparelser for medlemmere
96%
Anbefaler Jura danmark til venner og familie

Efter et dødsfald - Hvad du skal være opmærksom på?

Vi anbefaler, at du som pårørende informerer din bank om dødsfaldet, så banken kan påbegynde de nødvendige administrative opgaver og eventuelt kontakte skifteretten.

Når banken er blevet informeret om dødsfaldet, blokeres alle afdødes konti, fælleskonti og depoter straks. Adgangen genåbnes først, når der er udstedt en skifteretsattest, der angiver, hvem der skal sikre, at der foretages en korrekt behandling af dødsboet og dermed have beføjelse til at disponere over boets aktiver. Fra dette tidspunkt er det ikke muligt at foretage hævninger fra diverse konti, men det er tilladt at indsætte og overføre penge til disse konti.

Hvis du ikke har oprettet en egen konto før dødsfaldet, anbefales det at bede din bankrådgiver om at oprette en konto til dig. Derved kan din kommende indtægt i form af løn, pension eller lignende indbetales på denne konto og være tilgængelig for dig. Undlader du dette skridt, vil pengene fortsat blive indsat på den spærrede konto, hvor du ikke har adgang til midlerne. Den nye konto kan tilknyttes betalingskort og betalingsservice og fungere som din fremtidige NemKonto. Hvis de efterladte ønsker at indgå i en betalingsaftale (for eksempel ved betaling af husleje), skal betalingsmodtageren informeres om ændringerne.

Når skifteretsattesten er blevet udstedt

Når skifteretten har truffet beslutning om behandlingen af boet, udsteder den en skifteretsattest som dokumentation for, at den person eller de personer (kontaktperson), der har ret til at disponere over afdødes formue. Hvis Jura danmark fungerer som kontaktperson, vil en jurist være ansvarlig for at sikre, at dødsboet behandles korrekt. En af de første handlinger vil være at kontakte banken for at frigive midlerne. Dette kræver fremsendelse af dokumentation, herunder følgende dokumenter:

Skal Juradanmark være din juridiske partner til dødsbobehandling?

I opstartsfasen af dødsbobehandling og i forbindelse med at få udleveret dødsboet vil Juradanmark håndtere og bistå med hjælp til disse opgaver:

  • Opstartssamtale og dialog med en eller flere arvinger
  • Udarbejdelse af blanket med anmodning om privat skifte
  • Få udleveret skifteretsattesten fra Skifteretten
  • Udarbejdelse af skiftefuldmagter og insolvenserklæringer og indhente underskrift fra arvinger
  • Kontakt til skifteeretten med henblik på at få dødsboet udleveret til privat skifte
  • Korrespondance med diverse parter og aktører (bank, mægler, skifteretten, skattestyrelsen osv.)
  • Oprettelse eller adgang til bankkonto for dødsboet
  • Indrykning af proklama i statstidende
  • Dialog med eventuelle kreditorer
  • Identifikation af arvinger

Ofte stillede spørgsmål om

Dødsbo

Hvad indebærer håndteringen af et dødsbo?

Et dødsbo henviser til den samlede mængde af ejendele, aktiver og passiver, som en person efterlader sig ved døden. Når en person afgår, dannes et dødsbo, og håndteringen af dette indebærer diverse juridiske og administrative opgaver. Dette inkluderer typisk fordelingen af arv til arvinger, afvikling af eventuel gæld og løsning af ejendomsrelaterede spørgsmål.

Hvad er et boudlæg?

Et boudlæg udgør den mest enkle metode til at afslutte et bo og anvendes i situationer, hvor den afdødes samlede formue er under 49.000 kr. (2023). Ved et boudlæg overdrages boet enten til den nærmeste efterladte eller til den person, der dækker udgifterne til begravelsen. Den pågældende person har også ansvaret for at tømme boet efter den afdøde, men påtager sig ikke ansvaret for afdødes gæld.

Hvad er et ægtefælleudlæg?

Som den afdødes ægtefælle gives mulighed for at påtage sig hele boet, forudsat at man også påtager sig den eventuelle gæld, som boet måtte have. Dette indebærer samtidig, at de øvrige arvinger ikke vil modtage nogen del af arven. For at fuldføre et ægtefælleudlæg i dødsboet skal ægteparrets samlede formue, herunder eventuelle livsforsikringer, pensioner eller særeje, være under 850.000 kr. (2023).
Et ægtefælleudlæg vil medføre arveretlige konsekvenser ved længstlevendes død. I denne situation vil halvdelen af længstlevendes bo gå til førstafdødes arvinger, inklusive den eventuelle forøgelse af formuen, der måtte være sket i mellemtiden.
Længstlevende har dog mulighed for at ændre dette scenarie ved at oprette et testamente.

Priser

Uskiftet bo

Hvis du ønsker, at din dødsbobehandling skal gennemføres som uskiftet bo

Fra 10.000,-

Juridisk rådgivning

Gennemgang af boets økonomi, formueforhold og arveforhold

Dialog om både fælles- og særbørn

Diskussion af både kortsigtede og langsigtede perspektiver

Overvejelse af fordele og ulemper ved at vælge uskiftet bo

Sagsbehandling fra start til slut

Sikring af nødvendige opgaver vedrørende skatteforhold, etc.

Udarbejdelse af den lovpligtige formueoversigt til skifteretten

Indhentning af nødvendige underskrifter og indlevering til skifteretten


Privat skifte

Sagsbehandling, juridisk rådgivning og digital platform

Fra 18.000,-

Juridisk rådgivning

Udfærdigelse af skiftefuldmagt og solvenserklæring

Gennemgang af arveforhold og testamente

Fordeling af boets aktiver

Sagsbehandling fra start til slut

Varetagelse af nødvendige opgaver vedrørende skat, e-Boks, bankkonti, forsikringer med mere

Oprettelse af separat klientkonto med overholdelse af lovpligtige hvidvaskregler

Afregning af løbende udgifter og eventuel gæld fra afdøde

Digital platform

Enkel oversigt over opgaver, deadlines, dokumenter osv.

Lettere og hurtigere proces

Skræddersyet til hver enkelt arving, så alle kan deltage i processen

Tilvalg

Prisen for et privat skifte kan variere baseret på følgende ekstraydelser

Fast ejendom:

Andelsbolig: 6.000 kr.

Ejerbolig: 10.000 kr.

Større aktiver:

Aktiedepot: 5.000 kr.

Bankkonti i udlandet: 5.000 kr.

Flere arvinger

3+ arvinger: 4.000 kr.

Virksomhed:

Prisen aftales efter samtale

Specifikke ønsker:

Prisen aftales efter samtale

Juridisk rådgiver
Pris fra
10.000
 kr.
Hos Jura danmark er du i sikre hænder
Kvalificeret juridisk rådgivning
Ro i krop og sind med kvalificeret rådgivning
Både rådgivning & udarbejdelse sker af en uddannet jurist eller advokat med mange års erfaring.
Personlig juridisk rådgivning
Personlig rådgiver
Det er den samme person hele vejen igennem, der rådgiver og udarbejder dine dokumenter.

Få løbende gode tips og tricks

Tak! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
E-mail
kontakt@juradanmark.dk
Adresse
Christians Brygge 28, 1
1559 København V
CVR
43494317
Denne side bruger cookies
Vi og vores samarbejdspartnere bruger teknologier, herunder cookies, til at indsamle oplysninger om dig til Funktionelle-, Statistiske-og Marketingsformål. Ved at trykke på 'Accepter alle' giver du samtykke til alle disse formål. Du kan også vælge at tilkendegive, hvilke formål du vil give samtykke til ved at vælge "præferencer".